Privacyverklaring gastouderopvang Ukkie & Pukkie


Deze privacyverklaring kunt u het duidelijkst lezen vanaf uw PC


 

      1.       Inleiding

 

Ik, Jeltsje Hoekstra-Westra, eigenaresse van Gastouderopvang Ukkie & Pukkie, gevestigd aan de Kastanjestraat 4 te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens volgens de AVG wetgeving.

 

Contactgegevens:

 

Jeltsje Hoekstra-Westra                                                                                                                                  Gastouderopvang Ukkie & Pukkie                                                                                                                           Kastanjestraat 4                                                                                                                                                                             8924 GP  Leeuwarden

 

www.gastouderopvang-ukkieenpukkie.nl

 

Tel.nr.: 06-47339054                                                                                                                                                                E-mail: gastouderopvang-ukkie.pukkie@live.nl

 

Referentienummer KvK: 59157070                                                                                                         Registratienummer landelijkregister kinderopvang: 222378943

 

 

      2.       Persoonsgegevens

 

Gastouderopvang Ukkie & Pukkie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hier onder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

      > Voor- en achternaam van u en uw kind

 

      > Adres

 

      > Woonplaats

 

      > Telefoonnummer

 

      > E-mailadres

 

      > Geboorte datum van uw kind

 

      > Medische gegevens van uw kind

 

*Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen wanneer een kind definitief wordt ingeschreven bij Gastouderopvang Ukkie & Pukkie. Overige gegevens, denk aan e-mailcontact bij inwinnen van informatie over de opvang, worden na beantwoording verwijderd mocht u besluiten niet gebruik te maken van onze diensten.

 

 

Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

> Het verlenen van onze diensten in het kader van kinderopvang

> Voor controles van organisaties als die van de GGD met betrekking tot kind-bezetting en/of de belastingdienst

> Contact met de juiste personen op te kunnen nemen indien nodig

> Urenregistratie Portabase GOB

 

 

      3.       Recht op inzage en rectificatie

 

U mag en heeft te allen tijde het recht om de gegevens die gastouderopvang Ukkie & Pukkie van u verzameld heeft in te zien en te wijzigen als deze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met gastouderopvang Ukkie & Pukkie.

 

      4.       Derden

 

- Gastouderopvang Ukkie & Pukkie verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

 

- Indien u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht om deze weer in te trekken.

 

- Uitzondering op de boven genoemde punten is het verzoek van de Belastingdienst om bewijs aan te leveren waarmee de omzet en/of eisen ondernemerschap van gastouderopvang Ukkie & Pukkie kan worden aangetoond.

 

      5.       Bewaartermijn

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uitsluitend de persoonsgegevens welke nodig zijn ter bewijsvoering voor de belastingdienst zullen wij maximaal zeven jaar bewaren.

                

      6.       Website

 

Gastouderopvang Ukkie & Pukkie heeft een beveiligde (https://) verbinding en houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn.

 

      7.       Gebruik van foto’s

 

- Voor alle foto’s van kinderen die gastouderopvang Ukkie & Pukkie gebruikt is schriftelijk toestemming gevraagd en mag ten allen tijde weer ingetrokken worden als u zich bedenkt. Voor het wijzigen van uw toestemming mag u altijd contact met ons opnemen.     

 

- Foto’s van kinderen welke gemaakt worden door gastouderopvang Ukkie & Pukkie worden na gebruik weer verwijderd van alle apparaten.

 

- De foto’s van kinderen die eventueel geschikt zijn voor de website worden in een afgeschermde map bewaard op de PC.

 

- Ouder(s)/verzorger(s) zijn zich er van bewust dat de foto's verstrekt, door gastouderopvang Ukkie & Pukkie, waar ook andere kinderen op staan dan die van u, voor eigen gebruik zijn en niet kunnen worden gedeeld met derden.

 

Waar gebruiken wij de foto's voor?

 Speciale momenten van uw kind met u als ouder/verzorger te delen

> Reclame doeleinden

 Een goede indruk van de opvang te geven op de website of sociale media

 

      8.       Beveiliging

 

Gastouderopvang Ukkie & Pukkie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

      9.       Klachten

 

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


Deel deze site met anderen


Contactgegevens

Gastouderopvang Ukkie & Pukkie

Kastanjestraat 4

8924 GP  Leeuwarden

 

Tel.nr.: 06 47339054

 

E-mail:  gastouderopvang-ukkie.pukkie@live.nl

 

 


Kamer van Koophandel

referentienummer: 59157070

 

Registratienummer landelijk register

kinderopvang: 222378943