Opleiding/(bij)scholing 

 

 

Naast dat ik geregistreerd gastouder ben, ben ik ook in het bezit van de juiste diploma's en certificaten om gastouder te mogen zijn. Om een beetje bij te blijven in de gastouderbranche ben ik lid van de brancheorganisatie KNGO, op de sociale media ben ik lid van verschillende gastoudergroepen en natuurlijk niet onbelangrijk volg ik (online) cursussen. Ik vind het erg belangrijk om bij te blijven omdat er de afgelopen jaren ontzettend veel veranderd is in deze branche. Ook voor mezelf is het goed om nieuwe inzichten te krijgen en niet vast te roesten in een bepaalde richting. Buiten dat merk ik dat ik het erg leuk vind om dingen bij te leren. Je bent per slot van rekening nooit te oud om te leren.. Hier onder kunt u lezen welke scholing/cursussen ik met goed gevolg afgerond heb. 

 


Bron: Pinterest Jabbertje


Diploma's/certificaten


 • MDGO-vz
 • EHAK (ehbo aan kinderen)
 • Gastouder accademie:
 • - Kijken naar kinderen
 • - Risico-inventarisatie
 • - Omgaan met ouders
 • - EHBO aan kinderen (acute zorg)
 • - Veiligheid en gezondheid
 • - Opvoeden
 • - Ontwikkeling 0-12 jarigen
 • - Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor de gastouderopvang

 • Pedagogische Component

Dienstencentrum-kinderopvang

 • - Ontwikkelingsgericht werken
 • - Activiteitenplannen
 • - Bewegen met peuters
 • - Pebbel kindvolgsysteem
 • - Emoties bij kinderen
 • - Gezond eten en drinken
 • -Theater 4-12 jaar
 • - Omgaan met pesten
 • - Sport en spel

 • Summer school 2018
 • Leermodules:
 • - Interactief voorlezen
 • - Twee = Nee
 • - Omgaan met plaag-en pestgedrag
 • -Spel-en speelgoed voor ontwikkeling
 • - Breinkennis
 • - Kinderziektes
 • -Zindelijkheid
 • - Mindful in de opvang

 •  Meldcode Module A
 • - Update Meldcode Kindermishandeling
Werken met een afwegingskader

BabyWijs

 • Professionele babyopvang
 • Leermodules:
 • -BreinWijs (0-2jaar)
 • -BabyKennis
 • -Taal- en interactievaardigheden bij baby's
 • -Welbevinden van baby's
 • -BabyTeam 2.0

Jaarprogramma Groeispurt (2022-2023)

In maart 2022 ben ik deze cursus via het stap-budget gestart en heb ik deze leerzame cursus met goed gevolg afgerond.

 

Leermodules:

 • Werken aan de vier pedagogische basisdoelen
 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en grenzenstellen
 • Ontwikkelingsstimulering 
 • Begeleiden van interactie
 • Meldcode D: "Weerbaarheid van kinderen versterken"
 • Observeren in de kinderopvang
 • Risicovol spelen
 • Welbevinden en betrokkenheid
 • Praten en uitleggen


Deel deze site met anderen


Contactgegevens

Gastouderopvang Ukkie & Pukkie

Kastanjestraat 4

8924 GP  Leeuwarden

 

Tel.nr.: 06 47339054

 

E-mail:  gastouderopvang-ukkie.pukkie@live.nl

 

 


Kamer van Koophandel

referentienummer: 59157070

 

Registratienummer landelijk register

kinderopvang: 222378943